پروژه های طراحی خود را به صورت مسابقه انجام دهید

با ایجاد یک مسابقه طراحی می توانید از ایده و فکر صدها طراح از سراسر کشور برای طراحی پروژ خود استفاده کنید

چگونه کار می کند؟
چاپ دانا
چاپ دانا

آیا به دنبال استخدام طراح برای پروژه های خود هستید؟

با بررسی صد ها نمونه کار از طراحان مختلف از ارسال کشور طراح مورد نظر خودتون انتخاب کنید با ایجاد پرداخت امن با خیال راحت به طراحی پروژه اتون بپردازید

چگونه کار می کند؟
چاپ دانا
نظرات دانادیزاین


نمونه کار و تعرفه مسابقات