درباره ما

دانادیزاین

این سایت در سال 1394 جهت توسعه و بهبود سطح طراحی کشور طراحی و ساخته شده است . دانا دیزاین به منظور ارتباط بهتر طراح و مشتری ایجاد گردیده است این سامانه به نحوه ای طراحی و ساخته شده است که کارفرما بتواند با ده ها طراح با نظر و سلیقه های متفاوت ارتباط برقرار کند و بازار کاری مناسب برای طراحان با استعداد سراسر کشور باشد . امید است این فعالیت نقطه درخشان و کمک رسان به طراحان با استعداد سراسر کشور باشد .